Rabu, 17 Juli 2013

HOLISTIC Ministry ALTERNATIF

HOLISTIC Ministry ALTERNATIF HOLISTIC Ministry ALTERNATIF

KALAM WADI WIDYAKAMAWA

Dengan Metode :

MOKSIBASI, PRANA/CHI, BIO LISTRIK/ BIO ENERGI/ AKUPUNTUR LISTRIK, AKUPRESURE, TOTOK DARAH/ FISIO BLOOD THERAPY, ZONA MERIDIAN, TUNA, KIYAP DUA BELAS, THERAPY AIR & BUNGA, ENERGI ILAHIAH ALAMIAH (REIKI) ILMU HIKMAH, DO’A & KEBATINAN, RAMUAN TANAMAN OBAT ALAMI, JAMU TRADISIONAL ASMA’UL KHUSNA, DLL

UNTUK BERBAGAI PENYAKIT / PENGOBATAN ALTERNATIF

GINJAL, LEVER, TUMOR, AMBEIN, REUMATIK/ ASAM URAT/ PENGAPURAN, SERING KRAM, KESEMUTAN, LEMAH SYAHWAT, PROSTAT, KENCING MANIS, KENCING BATU/ BATU GINJAL, TEKANAN DARAH TINGGI, TEKANAN DARAH RENDAH, SUSAH TIDUR, STRESS, LUMPUH/ MATI SEPARO/ STROKE, NAFAS, DLL.

KONSULTASI METAFISIKA

RUMAH TANGGA, KARIER, USAHA, JODOH & BERBAGAI PROBLEM HIDUP.


LAYANAN SUPRANATURAL


KESELAMATAN, KEWIBAWAAN, REJEKI, PEMIKAT, PAGARAN GOIB, BUANG SIAL (RUWATAN), DLL.

BIMBINGAN LATIHAN

-          PERNAFASAN, MEDITASI UNTUK KESEHATAN

-          TEHNIK PENYEMBUHANHOLISTIC ALAMIAH  ILAHIAH UNTUK KESEHATAN DIRISENDIRI ATAU ORANG LAIN ( HIDUP SEHAT DENGAN REIKI )

-          BIMBINGAN / LATIHAN MENGUASAI TEHNIK SECARA EFEKTIF MENINGKATKAN KESADARAN & ENERGI SPIRITUAL
- SINKRONISASASI OTAK KANAN DAN KIRI
UNTUK MASUK KE OTAK TENGAH
- PRIVAT KILAT UNTUK KOMUNIKASI DENGAN BADAN HALUS
DENGAN MEDITASI/SEMEDI KHUSUS

Selasa, 23 Agustus 2011

Donga Kidungan sedulur papat

Punika Donga Kidungan
Kagem rumeksa wilujengan sabaraja
     “Ati Adam ,cahyaku Muhammad,panduluku Rasul,Pinayungan Adam syara’.”
    “Tiga lana kamulannya,Nilaening araningwang.”
    “Ya Hu Dzat nyeng pamujineng wengi, pamujineng rina.”
    “Kadangku kapat kalima pancer, rumeksaa sauripku, nguyunana sasedyaku.”
Punika menawi boten saged memule  jangji enget kemawon cekap, anamung sirikpun menawi bade sare sampun dipun ajak sare, kinen rumeksa kemawon.

Dene ing benjing dumugining  jangji kedah kasampurnaaken, supados boten nyakrabawani, anggenipun nyampurnaaken kados ingngandap punika :
“ Kadangingsun kapat kalima pancer kang lair bareng sedina, kang metu seka marga hina lan kang ora metu seka marga hina, pada mulyaa kahanane dewe-dewe , kapurba dening kodratingsun.”
Saget kaapilaken kaping 25 miliha damelipun ing ngriku, yen wonten damel/perlu

Kamis, 18 Agustus 2011

KAWERUH TINGGALAN LELUHUR 3

~Ngambil banyu apikulan warih, (‘ibrating manusa asal banyu, kedah angisep toya )
Lawanamet geni adedamar, miwah kang srengenge pine, (‘ibarat manusa asal ing geni, kedah angungsed latu) tuwin kang banyu kinum , (‘ibarat lereming sedya saestu ngungkuli asreping toya) myang dahono murub kabesmi (‘ibarat angubungi napsu) bumi kapetak (‘ibarat tiyang asor nandang kapesan) buwana katiup angin (‘ibarat tiyang tanpa guna,saestu prasasat kapendem ingkang lebet) tanggal pisan kapurnaman (‘ibarat insan kamil, tegesipun kala wiwit tumitah dados insan kamil,sareng musnaipun wangsul dateng insan kamil malih ,  tegesipun insan kamil manusa ingkang sampurna) yen anenub senteg pisan anigasi, (‘punika ‘ibarat sumpena dene sampun ngambah ‘alam kanyut lajeng tanginipun wangsul alam dunya malih)kuda ngerap ing pandengan (punika ‘ibarat angen-angen)

Selasa, 16 Agustus 2011

KAWERUH TINGGALAN LELUHUR 1


Add caption
~Sapa weruh kembang tepus kaki ( sinten ingkang sumerep sekar wewayangan kha' ) sasat weruh reke' artadaya, ( prasasat pirsa wiyosing kadadyan napsu), tunggal pancer sauripe, ( nunggil tancep ing gesangipun ), sapa weruh ing panuju, ( sinten ingkang sumerep parenganing manah ), sasat sugih pagere wesi,  ( prasasat kadunyan  apager tosan ), sinihan wong sajagad, ( pun senengi tiyang sabuwana ).

Senin, 15 Agustus 2011

KAWERUH TINGGALAN LELUHUR 2

Ana pandita akarya wangsit, (wonten pandita adamel wewangsit),
 mimba kombang angajab ing tawang,( punika pralambaning Dzat, tegesipun swara punika saking jatining pandulu),
 susuh angin  ngendi nggone,( tegesesusuhing angin punika jantung),
lawan galihing kangkung, ( tegeipun pralambanging rahsa, kajenging semu galihing kangkung, dados mustikaning jaler )
wekasaning langit jaladri, ( ibarat wewangening sorot, saestu tanpa wangenan) ,
isining wuluh wungwang, ( ibarat kahaning sir, awit wuluh wungwang punika tulupan, pandameling tulupan punika dumunung dados panuju),
myang gigiring punglu, (tegesipun gegering mimis, ibarat kaelokane Dzat , dene boten arah boten enggen, ananing mokal orane mesti anane ),
 tapaking kuntul anglayang, (punika pralambanging roh, dene wontenipun ing  jasad boten antawisipu )
 peksi miber uluke ngungkuli langit, ( ibarat rosaning budi, wimbuh salebeting jasad-kita ),
kusumanjrah ing tawang , ( ibarat kayu, tegesipun sari maratani ing pandulu)

Minggu, 14 Agustus 2011

Hari ini Minggu

Hari ini Minggu
Tiada lelah membagi
bekerja keras membahagiakan orang lain
Hari ini Minggu
kita juga membahagiakan anak istri liburan bermain-main
dalam senda gurau membiarkan anak-anak kita berlari-larian di taman pinggir kota
kita seperti pacaran lagi mencubit pipi istri yang makin menggemaskan
sambil melirik kepada anak-anak kita
Hari ini Minggu
Berbahagialah kita
Tiada lelah membagi
mencintai ketidak sempurnaan
dengan cara-cara sesempurna mungkin
Hari ini Minggu
Semoga Tuhan memberi keberhasilan kepada dirimu sahabat
Semoga Tuhan menuntun dirimu dengan Taufiq-Nya,menjaga dirimu dari ketergelinciran dengan kesentausaan-Nya,membimbing dirimu dengan penguluran umur oleh-Nya kepada sesuci-suci amal perbuatan,menyampaikan dirimu dengan ma'rifat-Nya kepada kemantapan ridla-Nya dan keberkahan karunia-Nya

KALAM WADI WIDYAKAMAWA

Add caption
            Lembaga Seni Pernafasan Tenaga Dalam dan Meditasi 
           Padepokan Ilmu Hikmah, Prana, Supranatural dan Metafisika
     KALAM WADI WIDYAKAMAWA 
                  
                                Sekretariat Pusat :
                               Tegalrejo, RT 02 / RW 02 DANGKEL 
                              Kec. Parakan, Kab. Temanggung 56254 
                                    JAWA TENGAH – INDONESIA